Home

Nieuws

De vereniging

Activiteiten

Wedstrijden

Foto's

Tips

Bijzondere leden

IJsvereniging Woubrugge kent ereleden en leden van verdienste. Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een buitengewone prestatie op sportgebied of een bijzondere betekenis voor de vereniging. Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste. De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit.

 

Erelid

Henk De Jeu (overleden)   

Hermien van der Horst

Jan Bulk                                             

Margot Boer              

 

Lid van  Verdienste

Judith te Dorsthorst  

Ben van Kampen       

Corrie Hoogeveen  

Edward Wijsman