Home

Nieuws

De vereniging

Activiteiten

Wedstrijden

Foto's

Tips

Nieuws

De ijsvereniging gaat door !

Het bestuur heeft u ingelicht over het bestuur en de ontwikkelingen omtrent de ijsbaan op de tennisbanen.
Dit nieuws was schokkend en is niet bij iedereen terecht gekomen.

Ik kan u nu al meegeven dat wij een nieuwe voorzitter en penningmeester hebben voor de vereniging.
Zij zullen per 30 juni de dagelijkse leiding overnemen en worden nu al ingewerkt.

De nieuwe voorzitter wordt Barry Spaargaren en de nieuwe penningmeester Jessica Noordam.
Verder zijn wij nog in gesprek met een kandidaat die mogelijk een cruciale functie gaat vervullen binnen de vereniging.
Laten we nu niet op de feiten vooruit lopen en afwachten hoe zich dat ontwikkelt.

Met betrekking tot de tennisbanen heeft de meerderheid aangegeven hierin niet te willen investeren, maar wel een
alternatief zou willen zien. Wij hebben de tennisvereniging dan ook op de hoogte gebracht dat zij vrij spel hebben om de banen te vernieuwen.
Zolang er een stappen worden ondernomen kan de ijsvereniging gebruik blijven maken van de tennisbanen.

De ijsvereniging is in gesprek met Bouw van Wijk om samen een ijsbaan te realiseren op het parkeerterrein naast de haven.
Wij zullen in gesprek gaan met de buren, Rijkswaterstaat en andere mensen die een perceel hebben in de nabijheid van de locatie.

Er wordt een update rondgestuurd over de laatste ontwikkelingen over het bestuur en de positieve ontwikkelingen bij het jeugdschaatsen (zomer en winteractiviteiten).

Als voorzitter ben ik blij en opgelucht dat de ijsvereniging kan blijven bestaan in zijn huidige vorm.

 Theo Vesseur