Home

Nieuws

De vereniging

Activiteiten

Wedstrijden

Foto's

Tips

Nieuws

Ledenvergadering en loterij 24 november 2017

 

Op vrijdag 24 november 2017 houdt De ijsvereniging Woubrugge haar jaarlijkse avondmet ledenvergadering en loterij. De avond is bedoeld voor alle leden, waaronder ouders van jeugdschaatsers, oudere jeugd, vrijwilligers, trainers en liefhebbers van natuurijs. U bent van harte welkom in het clubhuis van de tennisvereniging, Vingerhoedtstraat 2 te Woubrugge. Aanvang: 20.00 uur.

 

Welkom met koffie/thee namens de vereniging en een gratis lot voor de loterij.

Agenda

1          Opening door de voorzitter, Theo Vesseur, mededelingen en ingekomen stukken

2          Goedkeuring verslag ledenvergadering 4 november 2016

3          Terugblik seizoen 2016-2017: beeldverslag activiteiten en resultaten skaten en jeugdschaatsen; financiën/kascontrole; decharge penningmeester.

4          Vooruitblik seizoen 2017-2018: sportieve activiteiten; financiën/begroting.

5          Bestuur: Wij kijken uit naar mensen die een bestuursfunctie willen vervullen; zij kunnen komend jaar al meedraaien om een functie over te nemen. 

Aftredend en herkiesbaar: Jan van Dorp

Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Daphne Hoogeveen (jeugd) en Lonneke de Vries (secretaris)

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld ondertekend door ten minste vijf leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering. 

6          Huldiging

7          Rondvraag en einde ledenvergadering

 

Pauze – koffie/thee krijgt u namens de vereniging. Start verkoop loten voor loterij.

Loterij