Home

Nieuws

De vereniging

Activiteiten

Wedstrijden

Foto's

Tips

Nieuws

Ledenvergadering 4 november 2016

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De avond is bedoeld voor alle leden, waaronder ouders van jeugdschaatsers, oudere jeugd, vrijwilligers, trainers en liefhebbers van natuurijs. Locatie: Kantine Tennisvereniging Woubrugge, Vingerhoedtstraat 2 te Woubrugge. Aanvang: 20.00 uur. 

Welkom met koffie/thee namens de vereniging en een gratis lot voor de loterij.

 

Agenda

1             Opening door de voorzitter, Theo Vesseur, en mededelingen en ingekomen stukken

2             Goedkeuring verslag ledenvergadering 6 november 2015.

3             Terugblik seizoen 2015-2016: beeldverslag activiteiten en resultaten skaten en jeugdschaatsen; financiën/kascontrole; decharge penningmeester.

4             Vooruitblik seizoen 2016-2017: sportieve activiteiten; financiën/begroting.

5             Bestuur: samenstelling en verkiezing

               Aftredend en niet herkiesbaar: Jacqueline van Vliet.

               Aftredend en herkiesbaar: Theo vesseur, voorzitter en Ingrid de Beer, secretaris.

               Kiesbaar: Marianne Pont, penningmeester.

               Kandidaten voor de functie jeugd(schaatsen) kunnen zich aanmelden.

               Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld ondertekend door ten minste vijf leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering.

6             Huldiging

7             Rondvraag en einde ledenvergadering

 

Pauze– koffie/thee krijgt u namens de vereniging. Start verkoop loten voor loterij.

 

Loterij